TR Talk – Aplikasyon Verilerin koruması

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Veri koruma, TR Talk GmbH’nin yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. TR Talk uygulama hizmetinin kullanımı, herhangi bir kişisel veri sağlamadan temelde mümkün değildir.

TR Talk GmbH’nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (DS-GVO) kabulü için Avrupa yasa koyucu tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız için olduğu kadar halk için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

TR Talk GmbH bu yazıda (“Şirket” olarak anılır), bilgi iletişim ağının teşviki ve bilgi yasalarının korunması, veri koruma yasası, iletişim sırlarının korunması yasası ve ondan tarihli telekomünikasyon işlemleri yasası dahil olmak üzere ilgili yasalarda belirtilen veri koruma yönergelerine uyar. Bilgi iletişim hizmet sağlayıcılarına uyulmalıdır ve kişisel bilgilerinizin güvenliğini ilgili yasalara dayalı olarak kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin bir politika oluşturarak çok ciddiye alıyoruz.

Madde 1 (kişisel veriler)
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin tüm bilgilerdir.  (“veri sahibi” olarak anılacaktır).  Bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad gibi bir tanımlayıcıya, bir kimlik numarasına, konum verilerine, çevrimici bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, bu gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği belirlenebilir.

Kişisel veriler
TR Talk Uygulamasına üye, abone olmak (veya bir hizmete abone olmak), müşteri hizmeti almak ve hizmet sağlamak için Şirketin hizmetini ilk kez kullandığınızda aşağıdaki kişisel bilgileri toplar.

 • Temel: İD, şifre, e-posta adresi, soyadı, ad (veya takma ad), şirket adı, adres, telefon numarası, Konum
 • Aşağıdaki bilgiler, hizmeti kullanırken veya iş yaparken otomatik ve manuel olarak oluşturulabilir ve toplanabilir.
 • İP adresi, MAÇ adresi, erişim tarihi, hizmet günlüğü, tanımlama bilgisi, erişim günlüğü

Hizmet için Facebook hesapları da dahil olmak üzere seçtiğiniz harici hizmetlere bağlanmak için hesap bilgilerini girebilirsiniz.

Kişisel bilgileri toplama yöntemleri

Şirket, kişisel verileri aşağıdaki şekillerde toplamaktadır.

 • TR Talk uygulamasını çalıştırırken veya kullanırken
 • Oluşturulan bilgileri toplamak için araçlar aracılığıyla toplama (tanımlama bilgileri dahil)
 • Hizmeti kullanırken kullanıcı tarafından gönüllü açıklama yoluyla belirtilen
 • TR Talk’in sağlanması – uygulama hizmeti / hizmeti ve üye hizmeti, kullanıcı arama ve bildirimlerin sağlanması, üyelerin belirlenmesi, aksak üyelerin hizmete erişiminin engellenmesi ve yetkisiz erişimin engellenmesi, abonelik niyetinin teyidi, anlaşmazlık çözüm prosedürlerinin kaydedilmesi, müşteriler veya Şikayetlerin ele alınması, bildirimlerin duyurulması dahil olmak üzere kullanıcı şikayetleri


Madde 1-1 Konum paylaşımı
Konum paylaşımını etkinleştirin / devre dışı bırakın:
Menü işlevini kullanarak istediğiniz zaman konum onayını etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz, konum onayı nakliye şirketleri, taksi şirketleri için şirketler ve sürücüler arasındaki iş süreçlerini iyileştirmek içindir. Konum paylaşımını etkinleştirirseniz, konumunuz görünür olacaktır. Konum belirleme yalnızca ön plandaki Etkinleştir ve TR Talk menü işlevi üzerinden etkinleştirilirse çalışır, arka plan konum bilgileri sorgulanmaz ve ayrıca kaydedilmez.

Madde 7-1 Konum paylaşımı
Konum paylaşımını etkinleştirin / devre dışı bırakın:
Menü işlevini kullanarak istediğiniz zaman konum onayını etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz, konum onayı nakliye şirketleri, taksi şirketleri için şirketler ve sürücüler arasındaki iş süreçlerini iyileştirmek içindir. Konum paylaşımını etkinleştirirseniz, konumunuz görünür olacaktır. Konum belirleme yalnızca ön plandaki Etkinleştir ve TR Talk menü işlevi üzerinden etkinleştirilirse çalışır, arka plan konum bilgileri sorgulanmaz ve ayrıca kaydedilmez.

Madde 2 (veri konusu – kişisel verilerin toplanması ve kullanılması ve işleme)
İlgili kişi, kişisel verileri işlemden sorumlu kişi tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

Şirket, toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanır.

 1. TR Talk hizmetinin ve üye yönetiminin sağlanması
 • Abone olduğunuz TR Talk hizmetinde kendinizi tanıtın ve e-posta, Facebook dahil belirlediğiniz hesaplara bağlanın ve başkalarını davet edin
 • TR Talk ve üye hizmeti sağlamak, kullanıcıları aramak ve bildirimler sağlamak, üyeleri belirlemek, aksak üyelerin hizmete erişimini önlemek ve yetkisiz erişimi engellemek, abonelik amacını teyit etmek, anlaşmazlık çözüm prosedürlerini, kullanıcı veya müşteri şikayetlerini kaydetmek, şikayetleri ele almak dahil , Bildirimlerin duyurulması
 • Ürün satın alma ve ücretli hizmetleri kullanılması
 • Yeni hizmet ve pazarlama reklamcılığının geliştirilmesi için kullanılması
 • Yeni hizmetler geliştirmek ve devreye almak, hizmetin geçerliliğini kontrol etmek, promosyonlara veya reklamlara katılmak için fırsatlar sağlamak, üyelerin hizmet kullanımına ilişkin istatistikleri ve erişim şıklığını görüntülemek
 • İşleme; toplama, kaydetme, düzenleme, sipariş verme, saklama, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma gibi otomatik süreçler veya kişisel verilerle bağlantılı bu tür süreçler yardımıyla veya bunlar olmadan gerçekleştirilen herhangi bir süreçtir. , iletim, yayma veya diğer herhangi bir şekilde sağlama, karşılaştırma veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama.
 • a) İşlemenin kısıtlanması
  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlenmelerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.
 • b) Profil oluşturma
  Profil oluşturma, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık ve kişisel konularla ilgili hususlar olmak üzere, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kullanılmasını içeren her türlü otomatik kişisel veri işlemesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, nerede olduğunu veya yerini değiştirmesini analiz etmek veya tahmin etmek.
 • c) takma adlandırma
  Takma isimlendirme, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin artık ek bilgi kullanılmadan belirli bir veri konusuna atanamayacak şekilde işlenmesidir. kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atanamaz.
 • d) Kontrol veya kontrolör
  Sorumlu kişi veya işlemeden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik yasası veya üye devletlerin yasaları tarafından belirtilmişse, sorumlu kişi veya atanması için belirli kriterler Birlik yasasına veya üye devletlerin yasalarına uygun olarak sağlanabilir.
 • e) İşlemciler
  İşlemci, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya başka bir organdır.
 • f) Alıcı
  Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya başka bir organdır. Birlik yasası veya üye devletlerin yasaları kapsamında belirli bir soruşturmanın parçası olarak kişisel verileri alabilecek makamlar alıcı olarak kabul edilmez.
 • g) Üçüncü şahıslar
  Üçüncü kişi, veri sahibi, sorumlu kişi, işleyici ve sorumlu kişinin veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluşudur.
 • g) Onay
  Onay, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiğini belirttiği bir beyan veya diğer kesin olumlu eylem şeklinde belirli bir durum için ilgili kişi tarafından verilen herhangi bir gönüllü, bilgilendirilmiş ve açık niyet beyanıdır. dir-dir.

İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye devletlerinde geçerli diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu kişi:

DLS GmbH
TR Talk GmbH
Mausegatt 22
47228 Duisburg,
Almanya
Tel .: 02065 421 425
E-posta: ınfo@trtalk.de
Web sitesi: www.trtalk.de

Madde 3 (kişisel bilgilerin açıklanması ve sağlanması)
Şirket, prensip olarak, 2. madde (kişisel verilerin toplanması ve kullanılması) çerçevesinde kullanıcılardan gelen kişisel verileri kullanır. Hizmetimizi kullanırken aşağıdaki bilgiler ifşa edilebilir.

 • TR Talk hizmetini kullanırken kendilerini tanıtmaları için TR Talk’a bağlanan kullanıcılara kimlik, rumuz, isim ve profil fotoğrafı verilir.
 • İD Kimlik, takma ad, ad ve profil fotoğrafı, bir kullanıcı başkalarını davet ettiğinde yapılan ayara bağlı olarak bir ana bilgisayarı tanımlamak için açıklanır.
 • Facebook hesabınızı bağladığınızda, Facebook’a bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bu durumda açıklama, abone olduğunuz TR Talk ile sınırlıdır.

Kişisel veriler, önceden izniniz olmadan üçüncü şahıslara aktarılmayacak veya Madde 2’de belirtilenler (kişisel verilerin toplanması ve kullanılması) dışındaki amaçlarla kullanılmayacaktır. Ancak, aşağıdakiler hariçtir.

 • Önceden kabul ederseniz
 • Ortak olarak üçüncü bir şahsın hizmetlerini kullanmayı önceden kabul ederseniz
 • Yetkili makamların esas sözleşme hükümlerine göre veya kanunla belirlenen usul ve usullere uygun olarak soruşturma amacıyla bilgi talep etmesi

Madde 4 (kişisel verilerin saklanması ve kullanılması)
1. Şirket, üyelik başvurusu yaptığınız günden itibaren hizmet verilirken kişisel verileri depolar ve kullanır.
2. Hesap silinirse veya kişisel verilerin toplanması ve kullanılması amacına ulaşılırsa kişisel veriler derhal imha edilecektir. Ancak şirket, bilgileri yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak saklaması gerekiyorsa, üye bilgilerini yürürlükteki kanunların gerektirdiği belirli bir süre boyunca muhafaza eder.
3. İşlemden sorumlu kişi, veri konusunun kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya bu, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya başka bir yasa koyucu tarafından belirtilen kanun veya yönetmeliklerde belirtildiği ölçüde İşleme tabi olup, sağlanmıştır.
4. Depolama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak bloke edilecek veya silinecektir.

Madde 5 (kişisel verilerin imhasına ilişkin usul ve yöntemler)
Kişisel bilgileri yok etmek için kullanılan prosedürler ve yöntemler aşağıda listelenmiştir.

 1. Prosedür
 • Kullanıcılar tarafından abonelik (üyelik) için girilen bilgiler belirli bir süre boyunca saklanır (bkz. Saklama ve Kullanım Süresi) ve daha sonra hedeflere ulaşılır ulaşılmaz ayrı bir veri tabanında (ayrı Kağıt için dosya dolapları) ve ilgili yasalar.
 • Sözü edilen kişisel veriler, yasalarca aksi belirtilmedikçe, saklama dışındaki amaçlarla kullanılmayacaktır.
 1. Yöntemler
 • Kağıda yazdırılan kişisel veriler imha edilir veya yakılır.
 • Elektronik dosyalarda saklanan kişisel bilgiler teknik yöntemler kullanılarak silinir

Madde 6 (bilgi edinme hakkı, kullanıcıların ve yasal temsilcilerin yükümlülükleri ve bunların kullanılması)
İlgili her kişi, Avrupa direktif ve düzenleme yetkisi veren kuruluş tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin işlemden sorumlu kişiden onay talep etme hakkına sahiptir. Bir veri konusu bu onay hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendisi hakkında depolanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişiden bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri, veri öznesine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:

 • işleme amaçları
 • işlenen kişisel veri kategorileri
 • kişisel verilerin ifşa edildiği veya halen açıklanmakta olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki alıcılara veya uluslararası kuruluşlara
 • Mümkünse kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse bu süreyi belirleme kriterleri
 • sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması hakkının veya bu işleme itiraz etme hakkının varlığı
 • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
 • kişisel veriler veri sahibinden toplanmıyorsa: Verinin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler
 • Madde 22 (1) ve (4) DS-GVO uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve bu tür işlemenin kapsamı ve veri sahibi için amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

Ayrıca veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi alma hakkına sahiptir. Durum böyleyse, veri konusu aktarımla bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Bir veri konusu, bu bilgi alma hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • c) Düzeltme hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri konusu, işlemenin amaçlarını dikkate alarak, tamamlanmamış kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir – ek bir beyan yoluyla dahil.

Bir veri konusu bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • d) İptal hakkı (unutulma hakkı)
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması koşuluyla, Avrupa yasa koyucu tarafından sorumlu kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini isteme hakkına sahiptir:
 • Kişisel veriler, artık gerekli olmayan amaçlar için toplanmış veya başka şekilde işlenmiştir.
 • İlgili kişi, DS-GVO ‘nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 1 Harfine veya Madde 9 Paragraf 2’nin DS-GVO ‘nin mektubuna uygun olarak işlemenin dayandığı rızasını iptal eder ve işleme için başka hiçbir yasal dayanak yoktur.
 • İlgili kişi, DS-GVO Madde 21 Paragraf 1 DS-GVO uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için geçersiz kılan meşru nedenler veya Madde 21 Paragraf 2 DS-GVO uyarınca ilgili kişi nesneler yoktur. işleniyor a.
 • Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.

Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.

 • Kişisel veriler, DS-GVO 8. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve ilgili bir kişi kişisel verilerinin TR Talk GmbH’de saklanmasını istiyorsa, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir. TR Talk GmbH çalışanı, silme talebinin derhal karşılanmasını sağlayacaktır.

Kişisel veriler TR Talk GmbH tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz sorumlu kişi olarak kişisel verileri DS-GVO Madde 17 Paragraf 1 DS-GVO uyarınca silmekle yükümlü ise, TR Talk GmbH mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak uygun önlemleri alır. ayrıca teknik nitelikte, yayınlanmış kişisel verileri işleyen diğer veri işleyicilere, veri sahibinin bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu diğer veri işleyicilerinin kopyalarının veya kopyalarının silinmesini talep ettiğini bildirmek için işlemin gerekli olmadığı ölçüde kişisel verileri talep etti. TR Talk GmbH çalışanı, münferit durumlarda gerekli olanları ayarlayacaktır.

 • e) İşlemenin kısıtlanması hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda, denetleyicinin işlemeyi kısıtlamasını istemek için Avrupa yasa koyucu tarafından tanınan haklara sahiptir:
 • Kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine imkan tanıyan bir süre boyunca veri sahibi tarafından itiraz edilir.

İşleme kanuna aykırıdır, veri sahibi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.

 • Sorumlu kişi artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak ilgili kişinin yasal iddiaları ileri sürmesi, uygulaması veya savunması için bunlara ihtiyacı vardır.
 • İlgili kişinin işlem işlemine itirazı vardır. DS-GVO ‘nin 21. maddesinin 1. fıkrası ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin ilgili kişininkinden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmemiştir.

Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve ilgili kişi TR Talk GmbH’de saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir. TR Talk GmbH çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f) Veri taşınabilirliği hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, ilgili kişi tarafından sorumlu bir kişiye sağlanan kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. Ayrıca, işlemenin 6. Maddenin 1. Fıkrasının 1. Fıkrasının Bir GDPR’ye Mektup veya Madde 9 Para. 2 DS-GVO’ya veya Madde 6 paragraf 1’e göre bir sözleşmeye göre DS-GVO ve işlem, kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir veya sorumlu kişiye atanan kamu otoritesinin uygulanmasında yer alır.

Ayrıca, DS-GVO Madde 20 (1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, kişisel verilerin doğrudan sorumlu bir kişiden diğerine iletilmesini sağlama hakkına sahiptir, bu teknik olarak mümkün olduğu sürece ve bu, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemez.

Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, ilgili kişi herhangi bir zamanda bir TR Talk GmbH çalışanıyla iletişime geçebilir.

 

 • g) İtiraz hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, Madde 6 Paragraf 1 Harf e’ye dayanan kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahiptir. veya f DS-GVO nesneye yerleştirilir. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

İtiraz durumunda, veri konusunun çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan işlemeye yönelik zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işleme, iddia etme, uygulama veya Yasal iddiaların savunulması.

TR Talk GmbH doğrudan postayı işletmek için kişisel verileri işliyorsa, veri sahibi herhangi bir zamanda bu tür reklamlar için kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Veri konusu, doğrudan pazarlama amacıyla işleyen TR Talk GmbH’ye itiraz ederse, TR Talk GmbH kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.

Buna ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, TR Talk GmbH tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya Madde 89 paragraf DS-GVO uyarınca istatistiksel amaçlarla yürütülen kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. -GVO, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için böyle bir işleme gerekmedikçe itiraz edebilir.

İtiraz etme hakkını kullanmak için, ilgili kişi TR Talk GmbH’nin herhangi bir çalışanı veya başka bir çalışanla doğrudan iletişime geçebilir. Veri sahibi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, 2002/58 / EC Direktifi ne olursa olsun, teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz hakkını kullanmakta serbesttir.

 • h) Profil oluşturma dahil münferit durumlarda otomatik kararlar
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, yalnızca otomatik işlemeye – profil oluşturma dahil – yasal etkileri olan veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen bir karara tabi olmama hakkına sahiptir. Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için gerekli değilse veya (2) sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasalarına göre izin veriliyorsa ve bu yasal hükümler uygun önlemleri alır. veri konusunun hak ve özgürlüklerinin yanı sıra meşru menfaatlerini korumak veya (3) veri konusunun açık rizası ile.

Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rizası ile verilmişse, TR Talk GmbH, hak ve özgürlüklerin yanı sıra Veri sahibinin meşru menfaatlerini korumak, en azından sorumlu kişi tarafından bir kişinin müdahalesini alma, kendi pozisyonunu ifade etme ve karara itiraz etme hakkı.

Veri konusu, otomatik kararlarla ilgili hak iddia etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 

 • i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı geri çekme hakkı
  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik rızayı herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir.

İlgili kişi, rızasını geri çekme hakkını ileri sürmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 1. Siz veya yasal temsilci, istediğiniz zaman soruşturma yapabilir veya kendiniz veya 14 yasin altındaki bir çocuk için kayıtlı kişisel verilerin kullanımının düzeltilmesini, silinmesini, değiştirilmesini veya durdurulmasını talep edebilir. Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiyorsanız, onayınızı veya üyeliğinizi sonlandırma başvurusunu (üyelikten çekilme) reddedebilirsiniz. Ancak bu durumda hizmetin bir kısmı veya tamamı kullanılamayabilir.
 2. Siz veya yasal temsilci, kendinize veya 14 yasından küçük bir çocuğa veya başvuruya ve TR Talk ana sayfasına (kişilerine) ait kişisel bilgileri şu konu başlığı altında görüntüleyebilir, değiştirebilir veya değiştirebilirsiniz: Üyeliğin iptal edilmesi (üyelikten çıkmak). Yukarıdaki web sitesine erişilemiyorsa, veri koruma görevlisine e-posta ile başvurun. Gerekli önlemleri alacağız.
 3. Bir kullanıcı kişisel bilgilerdeki hataların düzeltilmesini talep ettiğinde, hatalar düzeltilene kadar herhangi bir kişisel bilgiyi kullanmayacak veya sağlamayacağız. Üçüncü şahıslara yanlış kişisel veriler aktarılmışsa, değişiklikleri derhal üçüncü şahsa bildirerek düzeltmeler yapacağız.
 4. Şirket, 4. Madde (kişisel verilerin saklama ve kullanım süresi) uyarınca, kullanıcıların gereksinimlerine uygun olarak, iptal edilen veya silinen kişisel verileri işlemektedir. Verilerin başka amaçlarla görüntülenmemesini veya kullanılmamasını sağlıyoruz.
 5. Bir kullanıcıdan gelen yanlış bilgilerin neden olduğu kazaların sorumluluğu kullanıcıya aittir. Tam olarak güncel kişisel verileri girerek öngörülemeyen kazaları önlemekle yükümlüsünüz.
 6. Kendinizi korumak ve başkalarının bilgilerini ihlal etmemek ve kişisel bilgilerden korunma hakkınız vardır. Kişisel bilgilerinizi kaybetmemeye veya bülten panoları dahil başkalarının kişisel bilgilerine zarar vermemeye dikkat etmelisiniz. Yukarıdaki yükümlülüklere uymayarak bir başkasının kişisel bilgilerine zarar verirseniz veya başkalarının haysiyetine zarar verirseniz, geçerli yasalar uyarınca cezalandırılabilirsiniz.
 7. Şirket, prensip olarak reşit olmayanlardan kişisel veri toplamaz. Şirketin, satın alınan mallar için ödeme yapmak üzere reşit olmayanlardan kişisel bilgi toplaması gerekiyorsa, yasal bir temsilciden önceden izin alacağız. Reşit olmayanların kişisel verilerini ilgili iş anlaşmaları sırasında imha edeceğiz ve küçüklerin kişisel verilerini ilgili işler sırasında sıkı bir şekilde kontrol edeceğiz.

Madde 7 (kişisel verilerin otomatik olarak toplanması ve reddedilmesi için cihazların kurulması / işletilmesi)
1. Çerezleri kullanmanın amacı
TR Talk Bilgisayarını veya herhangi bir mobil web sitesini ziyaret ettiğinizde çerezlerde yer alan bilgileri kullanarak web sitesine rahatça erişmenize ve kullanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcıların web sitesi ziyaretlerini ve kullanım türlerini kaydederek özel bilgiler sağlamak için kullanılır.

 1. Çerezleri kurun / çalıştırın ve reddedin
  Çerezleri yükleme seçeneğiniz var. Bir web tarayıcısında seçenekleri ayarlayarak tüm tanımlama bilgilerine izin verebilir veya bir tanımlama bilgisinin ne zaman saklandığını kontrol edebilir ya da tüm tanımlama bilgilerinin saklanmasını reddedebilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri saklamayı reddederseniz, girişlerin gerekli olduğu alanlar dahil olmak üzere hizmetin bir bölümünü kullanırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
 2. örnek) İnternet Explorer için: Web tarayıcısı üzerinden araç menüsü> İnternet seçeneği> Kişisel bilgiler

Madde 8 (veri koruma için iletişim bilgileri)
Veri koruma nedenleriyle, şirket tarafından sağlanan hizmeti kullanırken kişisel bilgilerle ilgili tüm şikayetleri sorumlu bir departmana (ınfo@trtalk.de) bildirebilirsiniz. Şirket, kullanıcıların raporlarına hızlı ve tatmin edici bir şekilde yanıt verecektir.

Madde 9 (çeşitli)
TR Talk hizmetiyle bağlantılı web sitelerinden kişisel bilgilerin toplanmasının “TR Talk Gizlilik Politikası” için geçerli olmadığını size bildiririz.

 1. İşlemenin yasal dayanağı
  Madde 6 yaktım. Bir DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonlarının yasal dayanağı olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, örneğin, malların teslimi veya diğer hizmetlerin veya bedellerin sağlanması için gerekli olan işleme faaliyetlerinde olduğu gibi, işleme aşağıdakilere dayanır: Madde 6 yaktım. b DS-GVO. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturma durumlarında, sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme Madde 6 İ yaktı. c DS-GVO. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayatı çıkarlarını korumak için kişisel verileri işlemek gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayatı bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa aktarılması gerektiğinde durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, yaktığım Madde 6’ya dayanacaktı. d DS-GVO temel alınmıştır. Nihayetinde, işleme operasyonları Madde 6 yaktı. f DS-GVO. Yukarıda belirtilen yasal dayanakların herhangi biri tarafından kapsanmayan işleme işlemleri, ilgili kişinin çıkarları, temel hak ve özgürlüklerinin üstün gelmemesi koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatini korumak için işlemenin gerekli olması halinde bu yasal temele dayanmaktadır. Avrupa yasa koyucu tarafından özel olarak bahsedildiği için, bu tür işleme operasyonlarını gerçekleştirmemize özellikle izin verilmektedir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin üstlenilebileceği görüşündedir (ifade 47 cümle 2 DS-GVO).

Madde 11 (kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşmeye dayalı hükümler; bir sözleşmenin yapılması zorunluluğu; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; sağlanamamanın olası sonuçları)
Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasaların gerektirdiğini (Örneğin. Vergi düzenlemeleri) veya sözleşme hükümlerinden kaynaklanabileceğini (Örneğin. Sözleşme ortağıyla ilgili bilgiler) açıklıyoruz. Bir sözleşmeyi imzalamak için, bazen bir veri sahibinin bize daha sonra işlememiz gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, ilgili kişi, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme yaptığında bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, ilgili kişi ile sözleşmenin yapılamayacağı anlamına gelir. İlgili kişi kişisel verileri vermeden önce, ilgili kişi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme tarafından gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının ne gibi sonuçlar doğuracağını ilgili kişiye ayrı ayrı açıklar.

Madde 12 (otomatik karar vermenin varlığı)
Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

Sayfa ve TR Talk Uygulama Servisimiz Almanya Hukuk ve Gizlilik Politikasina göre hazirlanmistir (Tercüme icin Google Translate kullanilmistir)